KOMPLEXNÉ
ON-LINE SLUŽBY

VESTIGO MERANIE

meranie spotreby (voda, plyn, energia)
meranie a sledovanie veličín (teplota, vlhkosť apod.)

VESTIGO OCHRANA

monitoring a zabezpečenie objektov, osôb a majetku
bezpečnosť IT

VESTIGO RIADENIE

diaľkový dohľad a riadenie technológií HVAC (klimatizácie, kúrenie a pod.)
riadenie výrobných procesov

VESTIGO STRETNUTIA

videokonferenčné služby pre skupinové videokonferencie, mobilné zariadenia (tablety, smartfóny)
zdieľanie obsahu počas videokonferencie

VESTIGO ŠKOLENIA

on-line / off-line prenos prezentácií a školení
streaming audiovizuálneho obsahu

VESTIGO SPRÁVA

monitoring a správa IT komponetov a sietí