Ochrana

Zabezpečte svoje priestory a majetok, zvýšte ochranu osôb a zdravia. Navrhneme Vám ideálne riešenie ochrany, v ktorom zintegrujeme kamerové a zabezpečovacie prvky s diaľkovým dohľadom cez internet . Dohľad spracujeme vo forme jednoduchej mobilnej aplikácie pre smartfóny a tablety.

Vždy vám navrhneme riešenie na mieru, podľa vašich potrieb. Na jeho základe potom platíte jednotný mesačný paušál.

Pri objednaní služby VESTIGO Ochrana nám stačí zadefinovať:

  • Aké priestory sa budú monitorovať (vstupy, spoločné priestory, kancelárie, učebne)
  • Je potreba 24 / 7 záznamu, alebo záznamy v časových intervaloch vyvolané pohybom
  • Akú kvaliltu obrazu/ záznamu potrebujete (kvalita rozlíšenia)
  • Požadovaná doba archivácie záznamov
  • Na aké typy bezpečnostných incidentov je potrebné sa zamerať
  • Aká úroveň identifikácie osôb, vozidiel a predmetov sa vyžaduje
  • Koľko užívateľov a akými zariadeniami bude diaľkovo pripojených (tablet, smartfón, notebook)
Zoznam referenčných projektov
Ochrana
Nahor